Kontakty

Pavol Bohuš

Servisný technik - konateľ spoločnosti

tel.č.: +421-948- 897 403

e-mail: pavol.bohus@suppservice.eu

Ján Martinkovič

Servisný technik - konateľ spoločnosti

tel.č.: +421-948-897 402

e-mail: jan.martinkovic@suppservice.eu

SUPPSERVICE s.r.o.

Elekričná 11

911 01 Trenčín, Slovakia

IČO: 44 693 141

IČ DPH: SK2022792882

Registrovaná: OR OS Trenčín, Sro, Vložka číslo 21440/R