- Digitálne odmeriavanie polohyPredaj a montáž  digitálnych odmeriavaní na klasické stroje za bezkonkurenčné ceny. 
Digitálne odmeriavanie výrazne urýchľuje a uľahčuje vašu prácu na stroji. Je použiteľné
pre rôzne druhy obrábacích strojov ako sú: frézky, sústruhy, horizontky, vyvrtávačky ale
aj brúsky.
Pri obrábaní súčiastky na stroji, na ktorom je namontované digitálne
odmeriavanie odpadá odčítavanie a sledovanie hodnôt z nóniusu. Pracovník si odčítava
len hodnoty z displeja. Nemusí pracne prepočítavať a pamätať si hodnoty jednotlivých
bodov - jednoducho si ich odčíta na displeji.  Veľmi veľkou výhodou sú rôzne funkcie
digitálnych zobrazovacích jednotiek. Jedná sa najmä o funkcie ako sú:


         voľba rozlíšenia indikácie

          konverzia mm / inch

          voľba polomer/ priemer

        voľba absolútnej / relatívnej stupnice                             

          výpočet stredu (rozpolenie hodnoty)                  

          obrábanie oblúku                                                    

          vŕtanie dier na kružnici                                       

          pamäť pre 200 východzích  bodov                    

          vŕtanie dier na priamke                                         

          kalkulačka                                                         

                obrábanie vnútornej časti obdĺžnika  (pre indikácie pre frézky – na objednávku)                           

          kompenzácia priemeru nástroja                           

          obrábanie úkosov                                    

             pamäť pre 200 nástrojov  

        lineárna korekcia chyby snímača

        nelineárna korekcia chyby snímača 

        uloženie dát pri vypnutí indikácie 

        úprava digit. indikácie na 24 V


Preto rozhodnutie pre montáž digitálneho odmeriavania na Vaše strojné zariadenie

prispeje k výraznému zvýšeniu efektivity Vašej výroby!  


    
V prípade záujmu o viac informácii prosím zašlite svoj kontakt a dopyt  na
email: suppservice@suppservice.eu     Náš obchodník vás bude obratom    
kontaktovať.
Comments